Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Ik, Pien Niehe, ben verantwoordelijk voor de content en het onderhouden van de website. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de website juiste informatie weergeeft. Ondanks de aandacht die ik besteed aan het beheer van de website, kan het zijn dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij mij. Het is niet toegestaan om zonder mijn uitdrukkelijke toestemming teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Deze website is in Nederland gemaakt en het Nederlands recht is hierop van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Dit is de privacyverklaring  van mijn communicatieadviesbureau Pien Niehe – Communicatie voor Architecten & Ontwerpers. Met deze eenmanszaak richt ik mij op het geven van advies op het gebied van communicatiestrategie, positionering en zichtbaarheid. Er zijn situaties waarin ik jouw gegevens moet verzamelen. Daarom is het goed dat jij weet wat ik daarmee doe en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact op!

Doelen

Ik verwerk je persoonsgegevens die je mij mondeling, telefonisch of per e-mail hebt verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik voor offerte, facturatie etc. verwerk:

  • locatiegegevens
  • voor- en/of achternaam
  • e-mailadres
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • bankrekeningnummer

Blog: Je kunt je via mijn website voor Blog-updates aanmelden. De aankondigingen voor een nieuw blog verstuur ik via e-mail. Je naam en e-mailadres verzamel ik via het daarvoor bestemde formulier op mijn website www.pienniehe.com. Daarnaast kan ik je ook mondeling of tekstueel vragen om je aan te melden.

Analytics: De website www.pienniehe.com verzamelt jouw gegevens om de website te  verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens verwerk ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

Op het moment dat jij je aanmeldt voor mijn blog, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen WordPress.
De e-mail van mijn eenmanszaak wordt gehost door mijn provider Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Ik verstuur nieuwe blogs of nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres wordt hiervoor opgeslagen in WordPress. De opslag van jouw gegevens  is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de blogaankondiging of nieuwsbrief, of door een mail te sturen naar pien@pienniehe.com.
Op het moment dat je contact met mij opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij  meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de  mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Ik maak van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën. Je gegevens beheer ik in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door mij of eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en  zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze  tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en naar mij verstuurd. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of  vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens beperk ik alleen tot de benodigde apparaten. Daarnaast beveilig ik jouw bezoek aan mijn website door een  SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met mijn website prive is. Je herkent deze  beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die ik vastgelegd heb en bewaar. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met mij. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door mij te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Wil je niet langer dat ik jouw gegevens bewaar? Dan heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga, heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van mij via e-mail. Jouw gegevens zal ik nooit verkopen aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een product te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden. Ik deel jouw gegevens niet met derden, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben.Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met mij met andere dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan vraag ik daar eerst jouw toestemming voor. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via pien@pienniehe.com.

Klachten

Bij de registratie van persoonsgegevens pas ik te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop ik met jouw gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.